Івашкевич, Е. і Сімко, Р. (2019) «Самоактуалізація як чинник формування готовності студентів філологічних спеціальностей до виконання професійної діяльності», Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (44), с. 120–141. doi: 10.32626/2227-6246.2019-44.120-141.