Рибак, О. (2019) «Емпіричне дослідження взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності студентської молоді», Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (44), с. 278–297. doi: 10.32626/2227-6246.2019-44.278-297.