Примачок, Л. (2019) «Проблема професійного становлення фахівця в парадигмі раціогуманістичної психології Георгія Балла», Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), с. 318–337. doi: 10.32626/2227-6246.2019-45.318-337.