Яворська-Вєтрова, І. (2019) «Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження», Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), с. 451–474. doi: 10.32626/2227-6246.2019-45.451-474.