Шевченко, Н. (2021) «Емпіричне дослідження мотивації самоосвіти студентів», Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (53), с. 306–329. doi: 10.32626/2227-6246.2021-53.306-329.