[1]
І. Ногачевська, «Рецепція проблеми механізмів розуміння студентами-філологами поетичних текстів», ПСП, вип. 34, Жов 2016.