[1]
Е. Івашкевич і Р. Сімко, «Самоактуалізація як чинник формування готовності студентів філологічних спеціальностей до виконання професійної діяльності», ПСП, вип. 44, с. 120–141, Бер 2019.