[1]
О. Рибак, «Емпіричне дослідження взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності студентської молоді», ПСП, вип. 44, с. 278–297, Бер 2019.