[1]
І. Яворська-Вєтрова, «Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження», ПСП, вип. 45, с. 451–474, Трав 2019.