[1]
Т. Кетлер-Митницька, «Зміст і результати впровадження програми формування інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку», ПСП, вип. 46, с. 199–218, Жов 2019.