Гомольська, Л. П. «Особливості персоніфікації як соціально-психологічного механізму функціонування бренду». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 37, Квітень 2017, doi:10.32626/2227-6246.2017-37.%p.