Наконечна, М. «Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 34, Вересень 2016, doi:10.32626/2227-6246.2016-34.%p.