Ногачевська, І. «Рецепція проблеми механізмів розуміння студентами-філологами поетичних текстів». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 34, Жовтень 2016, doi:10.32626/2227-6246.2016-34.%p.