Рибак, О. «Емпіричне дослідження взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності студентської молоді». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 44, Березень 2019, с. 278-97, doi:10.32626/2227-6246.2019-44.278-297.