Примачок, Л. «Проблема професійного становлення фахівця в парадигмі раціогуманістичної психології Георгія Балла». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 45, Квітень 2019, с. 318-37, doi:10.32626/2227-6246.2019-45.318-337.