Тавровецька, Н. «Емпіричне дослідження базисних переконань особистості в контексті подолання життєвих криз». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 45, Травень 2019, с. 358-80, doi:10.32626/2227-6246.2019-45.358-380.