Штепа, О. «Значення психологічних ресурсів в актуалізації смислових конструктів». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 45, Травень 2019, с. 429-50, doi:10.32626/2227-6246.2019-45.429-450.