Яворська-Вєтрова, І. «Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 45, Травень 2019, с. 451-74, doi:10.32626/2227-6246.2019-45.451-474.