Кетлер-Митницька, Т. «Зміст і результати впровадження програми формування інтернальності як чинника готовності майбутніх психологів до особистісно-професійного саморозвитку». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 46, Жовтень 2019, с. 199-18, doi:10.32626/2227-6246.2019-46.199-218.