Івашкевич, Е. «Психологічні особливості розуміння комунікативної поведінки людей з англомовних країн». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 51, Березень 2021, с. 33-53, doi:10.32626/2227-6246.2021-51.33-53.