Шевченко, Н. «Емпіричне дослідження мотивації самоосвіти студентів». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 53, Липень 2021, с. 306-29, doi:10.32626/2227-6246.2021-53.306-329.