Шевченко, Н. «Особливості сформованості ціннісно-смислових настановлень у підлітковому віці». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 56, Травень 2022, с. 189-10, doi:10.32626/2227-6246.2022-56.189-210.