[1]
Kozlova, Y.V., Dovgal, M.A., Koldunov, V.V., Silkina, Y.V., Klopotskiy, G.A., Khudyakov, A.E., Khmel, S.I., Bibikova, V.N., Tryasak, N.S. and Anisimova, O.V. 2017. The historical essay of the department of Pathological Physiology of Dnepropetrovsk Medical Academy. Medicni perspektivi. 22, 1 (Apr. 2017), 146–151. DOI:https://doi.org/10.26641/2307-0404.2017.1.101446.