[1]
Krishtafor, .D., Klygunenko, O., Kravets, O. , Yekhalov, V. and Krishtafor, A. 2022. Respiratory support in severe traumatic brain injury (literature review). Medicni perspektivi. 27, 2 (Jun. 2022), 39–43. DOI:https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.2.260065.