Podpletnyaia, E. A., Khomiak, N. V., Sokolova, E. V., Kaydash, S. P., & Khomiak, E. V. (2017). Phytotherapeutic drugs with nephroprotective activity (review). Medicni Perspektivi, 22(1), 10–19. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2017.1.100866