GASHYNOVA, K. Y.; KOLISNYK, N. S.; DMYTRYCHENKO, V. V.; KAPLAN, P. Y.; KUZHEVSKIY, I. V.; HURTOVYI, V. A.; MIZINA, V. M. Invasive pulmonary aspergillosis: the state of art and the clinical case. Medicni perspektivi, [S. l.], v. 23, n. 1(part1), p. 27–37, 2018. DOI: 10.26641/2307-0404.2018.1(part1).127204. Disponível em: https://journals.uran.ua/index.php/2307-0404/article/view/127204. Acesso em: 13 jul. 2024.