Kozlova, Yu. V., M. A. Dovgal, V. V. Koldunov, Yu. V. Silkina, G. A. Klopotskiy, A. E. Khudyakov, S. I. Khmel, V. N. Bibikova, N. S. Tryasak, and O. V. Anisimova. 2017. “The Historical Essay of the Department of Pathological Physiology of Dnepropetrovsk Medical Academy”. Medicni Perspektivi 22 (1):146-51. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2017.1.101446.