Podpletnyaia, E. A., Khomiak, N. V., Sokolova, E. V., Kaydash, S. P. and Khomiak, E. V. (2017) “Phytotherapeutic drugs with nephroprotective activity (review)”., Medicni perspektivi, 22(1), pp. 10–19. doi: 10.26641/2307-0404.2017.1.100866.