[1]
E. A. Podpletnyaia, N. V. Khomiak, E. V. Sokolova, S. P. Kaydash, and E. V. Khomiak, “Phytotherapeutic drugs with nephroprotective activity (review)”., Med. perspekt., vol. 22, no. 1, pp. 10–19, Apr. 2017.