Kozlova, Y. V., M. A. Dovgal, V. V. Koldunov, Y. V. Silkina, G. A. Klopotskiy, A. E. Khudyakov, S. I. Khmel, V. N. Bibikova, N. S. Tryasak, and O. V. Anisimova. “The Historical Essay of the Department of Pathological Physiology of Dnepropetrovsk Medical Academy”. Medicni Perspektivi, vol. 22, no. 1, Apr. 2017, pp. 146-51, doi:10.26641/2307-0404.2017.1.101446.