Krishtafor, . D., O. Klygunenko, O. . Kravets, V. . Yekhalov, and A. Krishtafor. “Respiratory Support in Severe Traumatic Brain Injury (literature Review)”. Medicni Perspektivi, vol. 27, no. 2, June 2022, pp. 39-43, doi:10.26641/2307-0404.2022.2.260065.