К_ПНУ ім.І.Огієнка

Про журнал

«Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна» заснований викладачами фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 1993 році, як узагальнення результатів науково-дослідних робіт. З 1995 року збірник  включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів, науково-педагогічних та наукових працівників.  26 червня 2021 р. збірник включено до  категорії "Б" наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 735 від 26.01.2021 р.).

 

З 2012 року збірник індексується  наукометричними базами Google Scholar,  Index Copernicus, CEJSH.

Поточний номер

№ 29 (2023): ДИДАКТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ
					##issue.viewIssueIdentification##

Матеріали збірника є відображенням результатів наукових досліджень авторів та набутого ними досвіду проблеми визначення дидактичних передумов становлення майбутнього вчителя в умовах інновацій природничо-математичної освіти. Наукові пошуки дослідників відображено у чотирьох розділах збірника: 1) природничо-наукова освіта: розробка та впровадження  інноваційних проєктів, програм, методик та технологій; 2) основи формування професійних якостей майбутніх учителів фізико-технологічних дисциплін в умовах мультидисциплінарності  STEM-освіти; 3) інтеграційна дидактична модель реалізації фізичного складника змісту загальної середньої освіти; 4) формування природничоматематичної компетентності та світогляду майбутнього вчителя в умовах НУШ та реалізації інформаційно-комунікаційних технологій.
Збірник буде корисним для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, працівникам системи загальної середньої освіти, здобувачам вищої освіти всіх рівнів, а також усім, хто цікавиться розвитком та розбудовою сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти.

Опубліковано: 2024-02-01

І. ПРИРОДНИЧО-НАУКОВА ОСВІТА: РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ПРОГРАМ, МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ІІ. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ STEM-ОСВІТИ

ІІІ. ІНТЕГРАЦІЙНА ДИДАКТИЧНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО СКЛАДНИКА ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

IV. ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ НУШ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІKT

Переглянути всі випуски

На сьогодні видано 29 випусків збірника наукових праць, тематика яких зазвичай стосується проблем підготовки фахівців фізико-технологічного профілю, інноваціям в освітній галузі.

Редакційну колегію збірника складають понад 15 докторів педагогічних та фізико-математичних наук з України, Польщі, Молдови, Словаччини.  Наукові праці збірника друкуються трьома мовами: українською, російською, англійською. Це сприяє обміну досвідом та дає змогу апробації своїх науково-педагогічних досліджень не  тільки вітчизняним науковцям, а й зарубіжним фахівцям в даній галузі. Відтак у збірнику друкують узагальнені результати своїх досліджень науковці України, Польщі, Молдови,  Словаччини.

Збірник адресований науковцям, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам та усім, хто переймається проблемами  підготовки та становлення майбутнього фахівця освітньої галузі.