Про журнал

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 29.06.2021 року № 735 за спеціальністю 024 «Хореографія».

У науковому журналі висвітлюються актуальні питання теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної хореографічної культури, а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної сфери.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

ISSN 2616-7646 (print),
ISSN 2617-3786 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
№ 23124-12964 Р Серія КВ від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: піврічна

Мова видання:
українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Підлипська Аліна Миколаївна

Адреса редакції:
вул. Є. Коновальця, 36, к. 801а, м. Київ, 01133

тел.: +38(097)719-21-44

E-mail: dancestudies@knukim.edu.ua

Науковий журнал відображається в таких базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ResearchGate, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Танцювальні студії» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

Поточний номер

Том 7 № 1 (2024)
Опубліковано: 2024-06-28

Весь випуск

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ТАНЦЮ

ТАНЕЦЬ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ ПЛОЩИНІ

Переглянути всі випуски