About the Journal

Фокус і масштаб

Наукові вісті КПІ

Журнал системної та політехнічної інженерії

Системна інженерія , яку також називають системною методологією XXI століття (про Дерека Гітчинса).

Методологію та стандарти системної інженерії розробляє та підтримує:

- сьомий підкомітет Об'єднаного технічного комітету Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (IEC) з програмного забезпечення та системної інженерії (ISO/IEC JTC1/SC7);

- Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE);

- Міжнародна рада з системної інженерії (INCOSE);

- інші міжнародні організації та корпорації світового рівня.

Політехнічна інженерія – це категорія, яка формалізує використання систем науково-технічних засобів різних інженерних дисциплін для виробництва високотехнологічних розробок на всіх етапах життєвого циклу таких розробок.

Політехнічна інженерія - це міждисциплінарна науково-дослідна діяльність, спрямована на моделювання, проектування та впровадження теоретичних і прикладних інженерних рішень на основі методології системної інженерії.

Основні категорії наукових праць журналу: Методологія інженерії; Інженерні методи; Інженерні моделі; Системи, процеси та технології системотехнічної та політехнічної техніки.

Статті на тему «Системи та політехніка» в журналі «Наукові вісті КПІ» публікуються за напрямками основних категорій, відповідно до тематичних рубрик таких галузей знань, як: Математика і статистика, Машинобудування, Електротехніка, Інформаційні технології, Автоматика та приладобудування. виробництва, електроніка та телекомунікації, хімічна та біологічна інженерія, виробництво та технології, військові науки, національна безпека, охорона державного кордону.

Процес рецензування

Кожне надходження до «Новин науки КПІ» рецензується секретарем редакції та координатором відповідного наукового напрямку. На рецензування видаються статті, які відповідають тематиці видання та редакційним вимогам.

Секретар редакції перевіряє подання на відповідність Авторській вказівці журналу «Вісті науки КПІ» . Кожен товар перевіряється на оригінальність за допомогою програмного забезпечення UniCheck . Рівень схожості вище 15% може бути причиною відхилення статті (кожен випадок розглядається індивідуально). Такий попередній огляд триває 10-14 днів.

Автори можуть вказати імена науковців, яким не варто подавати статтю на рецензування, а також запропонувати деякі рецензенти. Ці пропозиції пропонуються, але не завжди враховуються редакцією.

Усі надіслані рукописи надсилаються на одиночну сліпу рецензію одному рецензенту. Привища авторів відомому рецензенту, але рецензент залишається анонімним для авторів. Висновки та зауваження рецензента, а також відгуки авторів надсилаються електронною поштою. Зв'язок між авторами та рецензентами створюється через редакцію, за допомогою побачення, коли рецензенти вважають за потрібне встановити прямий контакт з авторами.

У разі необхідності прийняття рішення редколегії можуть бути залучені додаткові рецензії, про які автори будуть повідомлені.

Для зручності рецензентів та отримання висновків про відповідність наукових статей критеріям журналу розроблено форму рецензування, яка складається з тестової таблиці та сторінок для коментарів.

Статті рецензуються спеціалістами відповідної галузі відповідного профілю як з числа науковців університету (членів редколегії журналу), так і з числа науковців наукових установ України чи інших країн.

Процес рецензування займає до 30 днів. Якщо процес перевірки триватиме довше, автори будуть повідомлені.

Доопрацьований варіант статті передається на повторний розгляд тому ж рецензенту. До виправленої версії автор додає супровідний лист, у якому пункті дає відповіді на зауваження рецензента та пояснює, як саме було змінено матеріал.

Остаточне рішення про прийняття статті до друку, а також про розміщення її в окремому номері «Вістей науки КПІ» виконує редколегію з висновків рецензентів. Рішення редколегії офіційно відмовитися авторам.

Статті членів редколегії

Статті членів редколегії проходять стандартну процедуру зовнішнього незалежного рецензування. Члени редколегії не беруть участі у виборі рецензентів та процесі обробки рішень щодо власних рукописів.

Періодичність публікації

Періодичність виходу 4 номери на рік.

Політика відкритого доступу

«Наукові новини КПІ» практикують політику сучасного відкритого доступу до публічного контенту, підтримуючи принципи вільного потоку наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального суспільного прогресу.

Якщо автор надає статтю для публікації в журналі «Вісті науки КПІ», це означає, що автор узгоджується з політичною частиною журналу та правилами верстки, а також подає рукопису до журналу «Вісті науки КПІ». 

Публікаційна етика

Видавець журналу «Наукові новини КПІ» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у своїй видавничій діяльності додавати рекомендації Комітету з етики публікацій (далі – COPE), Принципів прозорості та найкращої практики в науковій діяльності. Видавництво Open Access Scholarly Publishers Association, а також керується Кодексом честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Положенням про систему запобігання академічному плагіату в Національному технічному університеті України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Мандат відкритого доступу.

Редакційний персонал, автори та рецензенти зобов'язані дотримуватися високих стандартів видавничої етики та співпрацювати відповідно до рекомендованої практикою COPE. Основні принципи видавничої етики включають етичні зобов'язання авторів, редакторів і рецензентів.

Етичні зобов'язання авторів

Автори повинні дотримуватися високих стандартів наукової етики та підтримувати належний комунікацію з редакторами та співавторами, щоб уникнути непорозумінь і порушення принципів академічної доброчесності. Автори повинні утримуватися від будь-яких маніпуляцій результатами дослідження.

Автори повинні уникати:

- плагіат і самоплагіат. Від авторів вимагається достовірне цитування та бібліографічні посилання відповідно до вимог наукового видання. Будь-який матеріал, захищений авторським правом, може бути відтворений у статтях лише з письмового дозволу правовласника. Автори повинні отримати лист від власника авторських прав на відтворення малюнків і таблиць, якщо вони не використовуються вільно згідно з умовами відповідних ліцензій (наприклад, Creative Commons). Автори повинні переконатися, що їх праці є оригінальними та належать їм, що отримані наукові результати є новими та раніше не опубліковані (частково або повністю іншими мовами), а також немає інших договірних умов для публікації статті чи будь-якої його частини. Рукопис не надсилається до редколегій інших журналів;

- фальсифікація, фабрикація даних. Вигадування, фальсифікація або вибіркове подання даних для введення в оману наукової спільноти є неетичним, як і незаконне володіння чужими даними або результатами досліджень. Для використання наборів даних, отриманих іншими, у своїх рукописах, автори повинні спочатку отримати дозвіл на їх використання, за допомогою перегляду, коли дані можуть вільно використовуватися відповідно до умов відповідних ліцензій (наприклад, Creative Commons);

- переуступка чужої інтелектуальної власності. Усіх осіб, які зробили значний інтелектуальний внесок у концепцію статті, її структуру, а також у дослідження та/або інтерпретацію наукових результатів, слід зазначити як співавторів рукопису тати до відповідності авторського колективу. . Якщо поза межами інших осіб у дослідженні є незначними, їх слід включити до подяк. Автори повинні відзначити роботу інших вчених, використаних у дослідженні, та вказати джерела, які включили на його хід. без відповідальності за власні частини рукопису, кожен співавтор повинен вміти застосовувати конкретний внесок кожного члена авторського колективу;

- виключення інформації про фінансову підтримку, яка може розглядатися як конфлікт інтересів. Автори повинні відкриті повідомлення про будь-які конфлікти інтересів, наприклад, стаття, призначене для інтересів установи або пов'язана з послугами, в яких автори мають особистий інтерес.

У разі виявлення суттєвих помилок у вашій роботі автори повинні якнайшвидше повідомити редакцію для внесення виправлень, видалення статей з друку, публікацій, спростувань чи повідомлень з помилками, а також повідомити про будь-який прояв конфлікту інтересів (фінансовий, не фінансовий, професійний, договірний чи особистий). ).

Етичні зобов'язання редакторів

Члени редколегії зобов'язані забезпечити конфіденційність усіх отриманих матеріалів та їх вміст до моменту їх публікації. Редактори не повинні надавати жодному, крім авторів і рецензентів, інформацію про рукописи, зокрема, чи були вони отримані та на якому етапі рецензування вони знаходяться, про зміст, стан у процесі рецензування, відгуки рецензентів та остаточне рішення редакційної колегії на рукописи. Крім того, жеден із членів редакційної колегії не може використовувати інформацію з неопублікованих рукописів як доказ для власного дослідження, окрім отримання письмової згоди авторів. Редакція не повинна використовувати інформацію, отриману під час роботи з рукописами, в особистих цілях.

Редакція журналу зобов'язана забезпечити своєчасну підготовку рукописів до друку, використовуючи наявні у редакції ресурси, і зберегти час виходу номерів. Редактори повинні завершити роботу з рукописом у відведений термін, а вимушені затримки узгодити з авторами. Редактори повинні повідомити авторів про відхилення рукопису якнайшвидше, щоб автори могли подати його на рецензування в іншій публікації.

Етичні зобов'язання рецензентів

Рецензенти повинні погоджуватися на рецензування рукописів лише в тій галузі знань, у якій вони є фахівцями, і лише ті, з якими вони здатні працювати якісно протягом деякого часу.

Рецензенти повинні інформувати редакторів наукових видань про будь-які конфлікти інтересів, які можна вкласти на їхню думку про рукопис, а також самостійно відмовлятися від рецензування, якщо є підстави для прийняття попередніх рішень.

Рецензенти повинні інформувати редакторів наукових видань про будь-які виявлені ними порушення видавничої етики та академічної доброчесності з боку авторів (плагіат, самоплагіат, недобросовісне використання зображень, фотографій, малюнків, неточні цитати, порушення бібліографічних посилань, важке самоцитування, наявність конфлікту інтересів тощо).

Рецензенти зобов'язані забезпечити конфіденційність рукописів, їх змісту та матеріалів. Рецензенти не повинні публічно обговорювати рукопис та втілені в ньому ідеї до публікації матеріалу. Рецензенти не повинні зберігати рукопис для власного користування, а після подання рецензії вони повинні знищити його паперові копії та видалити електронні копії.

Правила виправлення та відкликання

Журнал «Наукові новини КПІ» підтримує достовірність результатів наукових публікацій. У випадках дискредитації наукової інформації в опублікованих статтях редколегія журналу може прийняти рішення про публікацію поправки або відкликання опублікованої статті.

Поправка до статті публікується, якщо виявлено помилки, які негативно впливають на наукову достовірність статті або репутацію авторів/журналу.

Повідомлення про внесення змін публікується якомога швидше. Між онлайн-версією статті та поправкою надаються перехресні гіперпосилання. Опублікованим поправкам присвоюється номер DOI.

Повідомлення про внесення змін під назвою «Поправка: [Назва статті]» також опубліковано в наступному номері паперової версії журналу та включено до змісту.

Відкликання опублікованої статті може статися в таких випадках:

- виявлення порушення наукової етики та академічної доброчесності, зокрема наявності фіктивних тверджень про авторство, плагіату, шахрайського використання даних, подвійної публікації чи будь-якої іншої неприйнятної практики;

- встановлений факт наявності суттєвих помилок (наприклад, неправильні розрахунки чи експериментальні помилки) або основний висновок втрати чинності або суттєво дискредитувався внаслідок появи нових доказів, про які автори на той час не знали. публікації;

- повідомлення від авторів про виявлення помилок (наприклад, у разі використання обладнання, яке виявилося несправним тощо).

Для кожної відкликаної статті сповіщення про відкликання вказує причину відкликання та його автора. Сповіщення про відкликання буде гіпертекстовим посиланням на відкликану статтю, а сама стаття буде чітко позначена як відкликана (оригінальна стаття залишається незмінною, за іншим водяного знака на кожній сторінці PDF-статті, яка вказує на те, що статтю «відкликано»).

Повідомлення про відкликання під назвою «Відклікано: [Назва статті]» також опубліковано в наступному номері паперової версії журналу та включено до змісту.

Політика авторства

Журнал «Наукові новини КПІ» доповнюються вказівками щодо авторства, викладених у Політиці Раді Наукових Редакторів (CSE) щодо сприяння доброчесності у публікації наукових журналів.

Автори (співавтори) — це особи, які зробили вагомий внесок у представлену роботу, яка буде зазначена в публікації.

До подяк слід віднести осіб, які зробили певний внесок у роботу, але не настільки значний, щоб визнавати їх авторами.

Очікується, що кожен співавтор зробив значний внесок: або в концепцію дослідження, представлену в публікації, або в підготовку плану дослідження, або в отримання, аналіз (обробку) та інтерпретацію даних, або в підготовку чернетки роботи або до її значного доопрацювання. Крім того, кожен автор погоджується нести персональну відповідальність не тільки за свій внесок, а й за ті частини роботи, у виконанні яких він не має права участі.

Автори повинні переглянути та затвердити остаточний рукопис перед публікацією.

Кого включити до списку авторів і впорядкувати авторів у цьому списку за допомогою авторів самостійно.

Повідомлення про авторські права

Право власності на авторське право залишається за авторами.

Автори можуть використовувати власні матеріали в інших виданнях за умови визнання журналу первинним місцем видання та Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» як Видавця.

Автори, які публікують публікації в цьому журналі, погоджуються з такими умовами:

  1. Автори зберігають авторські права та надають журналу право на першу публікацію разом із роботою, ліцензованою відповідно до  CC BY 4.0, що дозволяє іншим поділитися роботою з визнанням авторства роботи та початкової публікації в цьому журналі.
  2. Автори можуть укладати окремі додаткові договірні угоди щодо невиключного розповсюдження опублікованої версії журналу (наприклад, опублікувати її в інституційному сховищі чи опублікувати в книзі) з підтвердженням її початкової публікації в цьому журналі.
  3. Авторам дозволяється та заохочується опублікувати свої роботи в Інтернеті (наприклад, в інституційних сховищах або на їхньому веб-сайті) до та під час процесу публікації, після чого це може призвести до продуктивного обміну, а також до раннього та більшого цитування опублікованої роботи.

Плата за публікацію

Журнал не отримує жодної плати за публікацію статей. Для кожного автора публікація є безкоштовною.

Політика архівування

KPI Science News Journal розвиватися політики миттєвого відкритого доступу до опублікованого контенту. Повнотекстовий доступ до наукових статей, опублікованих у журналі, представлений на офіційному сайті журналу http://scinews.kpi.ua/ , в Електронному архіві КПІ ім. Ігоря Сікорського (ela.kpi.ua) та в Електронному архіві наукової періодики України «Наукова періодика України» ( http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT =juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NVKPI

Політика самоархівування

Автор може архівувати свою статтю (за рік співавторів) на власних веб-сторінках, у соціальних мережах, на інституційних веб-сторінках та в інших репозиторіях на всіх етапах її підготовки до публікації: переддрук (для рецензування). ), відредагований рукопис, прийнятий до друку, галерея статей. Файл на панелі повинен бути ідентичним файлом, опублікованим на веб-сайті журналу. При архівуванні галереї необхідно додати посилання на сайт журналу.

Перевірка на плагіат

У журналі публікуються тільки нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які раніше не публікувалися в інших наукових виданнях України та за кордоном.

Шкірне подання перевіряється на оригінальність за допомогою програмного забезпечення UniCheck . Рівень схожості вище 15% може бути причиною відхилення статті (кожен випадок розглядається індивідуально).

Політика відкритого доступу

KPI Science News Journal підтримує розвиток даних досліджень. Це робить дослідження більш контрольованими та відтворюваними. Використання даних, отриманих іншими дослідниками, дозволяє збільшити масиви оброблених даних і виявити ефекти, які проявилися тільки при значних обсягах даних. Крім того, використання даних дослідниками з іншої галузі науки покращує мультидисциплінарне дослідження.

Політика відкритого доступу розширюється на всі дані, отримані в ході підтверджених досліджень і надає результати, опубліковані в наукових статтях. Це, зокрема, необроблені експериментальні дані, оброблені дані, програмне забезпечення, алгоритми, протоколи, методи, матеріали, зразки зображень тощо.

Дослідники можуть розкрити Ці дані в інституційних сховищах установ, у яких вони працюють.

Редакція журналу KPI Science News Journal не може вимагати від авторів надання відкритого доступу до цих досліджень. Рішення про поширення даних приймають автори статей за погодженням з керівництвом установ, у яких вони працюють, та спонсорами дослідження. У разі розміщення первинних даних дослідження у відкритому доступі має статистику! Замітку про це та надавати відповідний веб-ресурс.

Засновник

Історія журналу

Журнал «Вісті науки КПІ» зареєстровано 26 вересня 1997 року Міністерством інформації України (свідоцтво КВ № 2863) під назвою «Науковий вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Після перереєстрації в Державній реєстраційній службі України журнал отримав Свідоцтво про державну реєстрацію друкованої іншої масової інформації КВ № 18963-7753ПР від 25.04.2012.

У березні 2018 року журнал отримав назву «Новини науки КПІ» та отримав нове Свідоцтво про державну реєстрацію друкованої окремої масової інформації – КВ № 23144-12984ПР від 07.08.2017.

З 2010 по 2017 рік сформував такі тематичні номери: № 1; 2; 5; 6 – технічні науки; № 3 – хіміко-біологічні науки і технології; No4 – фізико-математичні науки. З 2018 року в журналі публікуються статті лише з технічних наук.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 та від 17.03.2020 № 409 журнал включено до категорії «Б» переліку спеціалізованих журналів України з технічних наук. (спеціальності – 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузева інженерія, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 141 Електроенергетика, Електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетика, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 161 Хімічні технології та інженерія, 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка).

З 2020 року періодичність виходу журналу змінено з 6 номерів на рік до 4 номерів на рік.

Журнал входить до таких баз даних: DOAJ, EBSCO, WorldCat, J-Gate, OpenAIRE, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, Miar, WCOSJ.

Архів журналу до 2019 року - на сайтах http://old.bulletin.kpi.ua та http://bulletin.kpi.ua