Про журнал

Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011, 012, 013, 014, 015, 016). Наказ МОН України від 28.12.2019 №1643.

Раніше збірник входив до Переліку наукових фахових видань України:

  • Наказ МОН України від 12.05.2015 № 528

  • Наказ МОН України від 16.12.2009 № 1–05/6

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстрація суб'єкта у сфері медіа від 28.12.2023 № 1982. Ідентифікатор медіа: R30-02358.

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Періодичність: двічі на рік.

До наукового збірника входять оригінальні наукові статті теоретичного та експериментального характеру, у яких розкриваються актуальні проблеми підготовки вчителя до роботи у закладах вищої та середньої освіти; висвітлюються питання методики, дидактики, виховних аспектів підготовки педагогічних кадрів; розглядаються актуальні питання розвитку освіти в Україні та зарубіжжі; інноваційні підходи в освіті, нові інформаційні технології навчання; психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня; досліджуються сторінки історії освіти.

У збірнику передбачені рубрики:

  • освіта сучасної України та зарубіжжя;
  • сторінки історії освіти;
  • підготовка вчителя до роботи у ЗСО та початковій школі зокрема;
  • дидактика, методика;
  • інноваційні підходи в освіті, нові інформаційні технології навчання;
  • психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня;
  • виховна робота.

Збірник наукових праць "Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Адреса редакції:

20300, м. Умань, вул. Садова, 2

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тел.: (04744) 4-02-81 (Руденко Вікторія Миколаївна).

Тел./факс: +38 (04744) 3-45-82

Email: vrv.udpu@gmail.com

Поточний номер

№ 1(11) (2024)
Опубліковано: 2024-04-30

Статті

Переглянути всі випуски