СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ФІЗИЧНУ ТЕРАПІЮ ПРИ НЕЙРО-ЦИРКУЛЯТОРНІЙ ДИСТОНІЇ/MODERN VIEWS ON PHYSICAL THERAPY IN NEURO-CIRCULATORY DYSTONIA

Автор(и)

  • Д. Моїсеєв
  • І. Соболь
  • Ю. Калмикова
  • С. Калмиков

Анотація

Анотація. Зазначено, що комплексне лікування НЦД повинно включати психотерапевтичні методи, індивідуальний підхід до призначення медикаментозного лікування, застосування преформованих фізичних чинників, кінезотерапії. Розроблено програму фізичної терапії при нейро-циркуляторній дистонії по гіпертонічному типу, що включає кінезотерапію з використанням терапевтичних вправ на основі танцювальної аеробіки в поєднанні з регламентованими дихальними вправами з урахуванням тонусу ВНС, автогенне тренування та лікувальний масаж.
Ключові слова: нейро-циркуляторна дистонія, фізична терапія, терапевтичні вправи, тонус вегетативної нервової системи.
Annotation. It is noted that the complex treatment of neurocirculatory dystonia should include psychotherapeutic methods, an individual approach to prescribing drug treatment, the use of preformed physical factors, and physical therapy. A program of physical therapy for the neurocirculatory dystonia of the hypertensive type was been developed, which includes kinesiotherapy using therapeutic exercises based on dance aerobics in combination with regulated breathing exercises taking into account the tone of the autonomic nervous system, autogenic training and therapeutic massage.
Key words: neurocirculatory dystonia, physical therapy, therapeutic exercises, tone of the autonomic nervous system.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-26