Оцінка візуального середовища міста (на прикладі Холодногірського району м. Харків)

Автор(и)

  • A. N. Nekos Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна https://orcid.org/0000-0003-1852-0234
  • V. S. Gladir Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
  • A. V. Sapun Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Ключові слова:

відеоекологія, агресивне візуальне середовище, гомогенне візуальне середовище, коефіцієнт агресивності, омела біла (viscum album l.), індекс серйозності ураження, ступінь ураження, міська рекреаційна зона

Анотація

У зв’язку зі стрімким розвитком урбанізовних територій, довкілля зазнає значних видозмін. Це стосується й візуального середовища. Людина деформує зовнішній вигляд природного оточення, підлаштовує під себе, постійно привносячи все нові та нові архітектурні споруди та елементи. Однак, вирішення проблем міської інфраструктури, призвело до загострення проблем візуального комфорту. Тому виникає необхідність в чіткій оцінці стану візуального навколишнього середовища.

Мета. Визначення якісних характеристик відеоекологічної ситуації Холодногірського адміністра-тивного району міста Харкова.

Методи. Польові дослідження та оцінка візуального середовища району міста; метод об’єктивної оцінки за допомогою фотофіксації; кількісний метод оцінки агресивності візуального міського середовища; методика розрахунку індексу серйозності ураження та ступіня ураження Омелою білою.

Результати. Досліджено та визначено різні  візуальні поля міського середовища- гомогенні та агресивні. Найменший показник гомогенності візуального навколишнього середовища у Холодногірському районі м. Харкова спостерігається навколо території парку Юність – 3%, найбільший – навколо парку на вул. Волонтерська – 55%. Визначено, що показник агресивності візуального середовища варіюється від 0,66 до максимально можливого 1. Встановлено ступінь озеленення Холодногірського району міста Харків. Максимальний показник озеленення – 37%, визначено на території парку на вул. Волонтерській й мінімальний – 6% на Привокзальній площі. Результати розрахунків індексу серйозності ураження та ступіня ураження дерев рекреаційнихзон району Омелою білою (Viscum album L.) показали – індекс серйозності – 10,5% та ступінь ураження – 27,3%,спостерігаються у саду Тіволі, найменші – на території парку Юність – 3,4% (за індексом серйозності) та у сквері імені О. І Мещанінова – 8% (ступінь ураження деревних порід).

Висновки. За останні роки відбулося суттєве погіршення візуального середовища в містах, де  проживає більша кількість населення. Виявлено, що для території Холодногірського району міста Харків найбільші показники гомогенності притаманні локаціям з будинками старої забудови, а агресивності - саме новобудові. Це свідчить про необхідність створення добре облаштованих рекреаційних зон, що здатні «замаскувати» візуальний дискомфорт урбогеосистем. Важливий компонент комфортного візуального середовища міста – озеленення, для Холодногірського району м. Харків, відповідно до стандартів, не є достатнім. Одним з найбільш вагомих факторів зниження кількості зелених насаджень є інвазія деревних порід Омелою білою (Viscum album L.). Необхідно акцентувати увагу місцевих органів влади на відеоекологічних проблемах, що потребують  комплексного вирішення.

Біографія автора

A. N. Nekos, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

д-р геогр. наук, проф.

Посилання

Filin, V. A. (2009). Videoecology – the science of beauty and visual environment. Retrieved from: www.videoecology.ru (In Russian).

Filin, V. A. (2001). What is good for the eyes and what is bad. Moskov: Videoecology (in Russian).

Filin, V. A. (1990). The color environment of the city as an environmental factor. Proceedings of the International Seminar: Coloring of the city, 1, 55-60 (in Russian).

Nekos, A. N., & Mіroshnichenko, V. V. (2013). Aesthetics of urban geosystems (review of research). Bulletin of ONU, 18(2), 118-126. Retrieved from http://liber.onu.edu.ua/pdf/vestniki/vest_geo_2(18)_2013.pdf (in Ukrainian).

Kaganov, G. Z. (1990). Problems of perception of the urban environment by the population. Moscow: Nauka, 38–45 (in Russian).

Bokov, A. V. (1999). Landscape-architectural methods for improving the visual perception of the urban environment. Moskow: Madzhenta (in Russian).

Lusse, M. K. (1989). Visual qualities of the environment of settlements. Quality problems of the urban environment. Moscow: Nauka. 118–127 (in Russian).

Mіroshnichenko, V. V. (2012). Environmental comfort of urban geosystems of Kharkiv (videoecological aspect). Man and the environment. Issues of neoecology, (1-2), 92-99. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/927 (in Russian).

Sapun, A. V., & Gladir, V. S. (2019). Estimation of the aggressiveness of the visual environment of recreational areas. Proceedings of the XVth All-Ukrainian Scientific Taliyivsky readings:Environmental protection, Kharkiv, 2019, October 30 (pp.128-129). Kharkiv: V.N. Karazina KhNU (in Ukrainian).

Fesyuk, V. O. (2008). Constructive-geographical principles of formation of ecological condition of large cities of North-Western Ukraine. Lutsk: Volyn. region print (in Ukrainian).

Golubnichiy, A. A. (2012). The quantitative method of aggression estimation of urban visual environment. Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 14(1(9)), 2409-2411. Retrieved from http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2012/2012_1_2409_2411.pdf (in Russian).

Nekos, A., & Bielkina, O. (2019). Video Environmental Assessment of the Administrative Regions Within Urbgeosystem Territories. Man and Environment. Issues of Neoecology, 31, 75-83. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-31-07 (in Ukrainian).

Sapun, A. V., & Gladir, V. S. (2019). Videoecological problems of recreational areas of the city (on the example of Kholodnohirsky district of Kharkiv). Proceedings of the III All-Ukrainian plein air on natural sciences, Odesa,2019, June 20-22(pp.56-58). Odesa,OSEU (in Ukrainian).

Kuramshina, N. G., & Akhmetzyanova, I. S. (2017). The state of natural ecosystems and green spaces in the cities of Bashkortostan. Young scientist, (1), 494-496. Retrieved from https://moluch.ru/archive/135/37635/ (in Russian).

Asare-Bediako, E., Addo-Quaye, A. A. & Tetteh, J. P.(2013). Prevalence Of Mistletoe On Citrus Trees In The Abura-Asebu-Kwamankese District Of The Central Region Of Ghana. IJSTR, 2(7), 122-127. Retrieved from http://www.ijstr.org/final-print/july2013/Prevalence-Of-Mistletoe-On-Citrus-Trees-In-The-Abura-asebu-kwamankese-District-Of-The-Central-Region-Of-Ghana.pdf

Fedosova, S. I. (2008). Recommendations on the assessment and formation of the visual environment of a large city. (Masters Thesis). Bryansk: Bryansk State University of Engineering and Technology. Retrieved from https://www.dissercat.com/content/ekologo-tekhnologicheskie-osnovy-formirovaniya-vizualnoi-sredy-krupnogo-goroda (in Russian).

Іvchenko, A. V., Bozhok, O. P., Patsura, I. M., Kolyada, L.B. & Bozhok, V. O. (2014). Features of the organization of effective struggle against white mistletoe. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 24.5, 13-18. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_5/4.pdf (in Ukrainian).

Ribalka, І. O., & Vergeles, Y. І. (2016). Modeling of white mistletoe population to solve problems of ecological management of urban ecosystems. Municipal utilities, 130, 36-43. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2016_130_9 (in Ukrainian).

Sapun, A. V., & Gladir, V. S. (2019). Assessment of damage to tree species in urban recreational areas by White Mistletoe (ViscumalbumL.). Proceedings of the 7th Іnternational Scientific Conference Young Scien-tists: Ecology, Neoekology, Environment Protection and Balanced Natural Management, Kharkiv , 2019, November 28 – 29 (pp.37-39). Kharkiv, V.N. Karazin KhNU. (in Ukrainian).

Mural by Lyudmila Gurchenko. (2016). Retrieved from https://mural.kh.ua/gurchenko/https://mural.kh.ua/gurchenko/ (in Ukrainian).

Kharkov in the photographs. Natalya Fateeva on Primersovskaya street. Retrieved from https://moniacs.kh.ua/harkov-v-fotografiyah-natalya-fateeva-na-primerovskoj-ulitse/ (in Russian).

##submission.downloads##