Рецензія на монографію Кучера А. В. «Стратегічні напрями розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки стійкості до змін клімату»

Автор(и)

  • С. А. Балюк С. А. ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Україна https://orcid.org/0000-0002-8372-6514

Ключові слова:

низьковуглецеве землекористування, зміна клімату

Анотація

Представлена монографія є актуальною та ґрунтовною завершеною науковою роботою, що спирається на сучасні теоретичні розробки, економіко-математичну обробку емпіричних даних, комплексний аналіз та узагальнення кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду з проблеми адаптації аграрного землекористування до змін клімату. Монографія може бути корисною для політиків, учених, фахівців-практиків, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти й усім, хто цікавиться еколого-економічними питаннями розвитку низьковуглецевого аграрного землекористування.

Біографія автора

С. А. Балюк С. А., ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Посилання

Kucher A. V. (2019). Strategic directions of the development of low carbon land use to strengthen resilience to climate change: monograph. Kharkiv: Publisher Brovin. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22016.38400.

##submission.downloads##