До питання дослідження геоекологічних проблем урбанізаційних процесів у аспекті концепції стійкого розвитку

Автор(и)

  • К. О. Кравченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 61022, м. Харків, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0003-4654-3185

Анотація

Мета. Провести аналіз поширення сучасних глобалізаційних процесів та викликаних ними геоекологічних проблем, напрямів, які регламентують розвиток міст у аспекті Концепції стійкого розвитку; на основі аналізу розвитку глобальних урбанізаційних процесів  виокремити та обгрунтувати геоекологічні проблеми міст.

Методи. З огляду на міждисциплінарний характер дослідження у роботі використано системний, синергетичний та історичний наукові підходи, а також комплекс наукових методів:  методи індукції та дедукції, метод порівняння, метод узагальнення, метод аналогії, метод систематизації, метод моделювання.

Результати. На основі дослідження формування світової наукової думки у питання стійкого розвитку, розробки та втілення Концепції стійкого розвитку визначено аспекти стійкої урбанізації, а саме: захист навколишнього середовища, економічний розвиток, соціальна справедливість і рівність. Розглянуто їх складові та поняття «стійка урбанізація». Проаналізовано представлення різних аспектів стійкої урбанізації  у програмах розвитку Світового банку, ООН Хабітат та Альянсу міст, зокрема – геоекологічного. Обґрунтовано особливості протікання геоекологічних проблем міст та необхідність врахування цього аспекту для стійкого розвитку міських соціогеосистем.

Висновки. Отримані результати демонструють значну увагу до геоекологічного аcпекту урбанізації, важливість її дослідження та аналізу в аспекті стійкого розвитку міст. Важливим аспектом подальшого стратегічного планування та розвитку міст є гармонійне поєднання екологічної, економічної та суспільної складових. У подальших дослідженнях автором запланована розробка моделі стійкого розвитку міста зі збалансованим співвідношенням економічної, соціальної та екологічної складової розвитку.

Біографія автора

К. О. Кравченко , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 61022, м. Харків, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ