Дослідження просторово-часових особливостей розвитку тваринництва України

Автор(и)

  • С. Г. Мельниченко Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006, Україна https://orcid.org/0000-0002-5940-7943
  • Л. М. Богадьорова Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006, Україна https://orcid.org/0000-0002-9072-3434

Анотація

Актуальність. Протягом декількох десятків років в тваринництві помітні негативні тенденції, які в подальшому можуть стати передумовами продовольчої кризи на території України. Саме тому, дослідження просторово-часової динаміки, а також виділення районів спеціалізації окремих галузей тваринницького сектору є досить важливим та актуальним.

Мета. Дослідження спеціалізації тваринницького комплексу України та виявлення галузевих диспропорцій у тваринництві по регіонах України.

Методи.  Статистичний,  картографічний, порівняльно-географічний.

Результати. На підставі статистичного аналізу даних Головного управління статистики щодо розвитку тваринницької галузі на території України виявлено, що по всіх галузях, окрім птахівництва, помітною є тенденція до скорочення поголів’я. На основі зібраних статистичних даних розраховано коефіцієнти спеціалізації по галузям тваринництва та за результатами розрахунків розроблено картосхеми, на яких визначено просторово-часові тренди зміни районів спеціалізації галузей тваринницького комплексу України. Визначено головні причини, які негативно вплинули на розвиток тваринництва України, до яких віднесено: недостатню державну та фінансову підтримку галузі; зменшення частки сільського працездатного населення; відсутність дотацій для тваринницької галузі; нерентабельність виробництва; застаріла матеріальна база та трудоємкість виробництва.

Висновки. Виявлено, що за галузями тваринництва поголів’я тварин за останні десять років має тенденцію до скорочення. Позитивна динаміка наявна лише в птахівництві. Причини, які призвели до негативних тенденцій у тваринництві, стали подальшою основою задля розробки рішень, які б могли вирішити ці проблеми. До них слід віднести: фінансова підтримка галузі та залучення інвестицій; державні дотації; розвиток селекційно-племінної справи; оновлення матеріально-технічної бази.

Біографії авторів

С. Г. Мельниченко , Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006

здобувачка ступеня доктора філософії другого року навчання

Л. М. Богадьорова , Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006

кандидат  географічних наук, доцент, доцент кафедри науки про Землю та хімію

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-10

Номер

Розділ

ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ