https://journals.uran.ua/martial_arts/issue/feed Єдиноборства 2024-06-01T14:45:47+03:00 Наталя Бойченко natalya-meg@ukr.net Open Journal Systems <p>Видання <a href="https://khdafk.com.ua/naukova-robota/naukova-diyalnist/naukovo-teoretychni-vydannya/"><strong>Харківської державної академії фізичної культури</strong></a>; кафедри одноборств.</p> <p><strong>Журнал включений до Переліку електронних наукових фахових видань України</strong> (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України №975 від 11.07.2019).</p> <p><strong>Спеціалізоване видання з</strong> проблем єдиноборств</p> <p><strong>ISSN (online) 2523-4196</strong></p> <p><strong>Рік заснування: 2016 </strong></p> <p>До 2016 (з 2004) журнал видавався як матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах»</p> <p><strong>Галузь і проблематика: </strong>У журналі представлено статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в закладах вищої освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять єдиноборствами; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням єдиноборств. Для аспірантів, докторантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл.</p> <p><strong>Періодичність:</strong> 4 рази на рік.</p> <p><strong>Журнал включено до баз даних: </strong></p> <p><strong>ROAD </strong>Directory of Open Access scholarly Resources); <strong>Google Scholar</strong>; <strong>Index Copernicus</strong>; <strong>NBUV</strong> (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронний фонд); <strong>OUCI </strong>(Open Ukrainian Citation Index).</p> https://journals.uran.ua/martial_arts/article/view/304829 Моделі показників змагальної діяльності самбісток до 50 кг, 54 кг, 59 кг 2024-05-26T11:43:06+03:00 Н. Бойченко natalya-meg@ukr.net А. Безатосна nastya.sambo1@gmail.com В. Шандригось shandrygos.v@gmail.com <p><strong><em>Мета:</em></strong><em> розробити моделі показників змагальної діяльності самбісток вагових категорій до 50 кг, 54 кг, 59 кг</em><em>. </em><strong><em>Матеріал та методи</em></strong><em>. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, аналіз протоколів і відеозаписів змагальної діяльності, методи математичної статистики. Було проаналізовано сутички самбісток вагових категорій до 50 кг (17 сутичок), 54 кг (15 сутичок), 59 кг (21 сутичка) під час чемпіонату світу 2023 р. (м. Єреван, Вірменія). <strong>Результати:</strong> переважна більшість сутичок у самбісток вагових категорії до 50 кг, 54 кг, завершується у відведений час ніж достроково. </em><em>У ваговій категорії до 59 кг навпаки спостерігається збільшення кількості сутичок, що завершились достроково по балах</em><em>. </em><em>Аналіз кількості зауважень дозволив виявити, що їх більшість самбісткам дається за пасивне ведення боротьби, за вихід із робочої зони та за заборонений захват.</em> <em>Встановлено, що спортсменки вагової категорії до 50 кг виконали 108 технічних дій з них: 106 в стойці, 2 у положенні партер та лежачи. Найчастіше самбістки в сутичці виконували кидок через спину з колін (47 % від загальної кількості технічних дій в стойці), прохід в ноги (12 %), з упором стопи в живіт (7,5 %), передня підніжка (7,5 %), вихват 1-ї ноги (7 %). &nbsp;В положенні партер, лежачи використовувались два види утримань: збоку </em><em>–</em><em>&nbsp; 50 % та зверху - 43 %, які мали 100 % ефективність. Спортсменки вагової категорії до 54 кг виконали 107 технічних дій з них: 77 в стойці, 30 у положенні партер та лежачи. Найчастіше самбістки в сутичці виконували кидок через спину з колін (31 %), вихват 1-ї ноги (10 %), кидок «Млин» (9 %),&nbsp; кидок через спину (6 %). В положенні партер, лежачи найчастіше спортсменки застосовували: важіль ліктя </em><em>–</em><em> 47 %, важіль коліна </em><em>–</em><em> 33 %, утримання зверху </em><em>–</em><em> 10 %, але більш ефективним виявилось утримання збоку (100 %) та утримання зверху (67 %). Спортсменки вагової категорії до 59 кг виконали 176 технічних дій з них: 155 в стойці, 21 у положенні партер та лежачи. Найчастіше самбістки в сутичці виконували кидок через спину з колін (29 %), зачеп зсередини під різнойменну ногу (13,5 %), прохід в ноги (8 %). &nbsp;В положенні партер, лежачи найчастіше спортсменки застосовували: важіль ліктя </em><em>–</em><em>&nbsp; 53 %, важіль коліна </em><em>–</em><em>19 %, утримання зверху - 19 %, але більш ефективним виявилось утримання поперек (100 %) та утримання зверху (75 %).</em> <strong><em>Висновки. </em></strong><em>Підсумовуючи загальні дані по всім ваговим категоріям можна зробити висновок, що самбістки переважно змагаються в положенні стойка із застосуванням кидку через спину з колін, проходу в ноги. Спортсменки використовують ефективну комбінаційну техніку і контратаки як в положенні стойка, так і партер, лежачи. Встановлено, що підсікання в основному застосовуються як підготовча дія, кидок з упором гомілки в стегно переважно в зустрічній атаці спортсменок, кидок підхват під одну ногу як контратака. В положенні партер, лежачи спортсменки застосовують переверти, важелі, утримання, але найбільш ефективними є утримання, так як використовувалось у момент помилки суперниці.</em></p> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 https://journals.uran.ua/martial_arts/article/view/304994 Порівняння показників динамічної рівноваги за методикою STAR EXCURSION BALANCE TEST спортсменів, що займаються карате WKF, фехтуванням та рукопашем гопак 2024-05-28T18:19:52+03:00 Б. Кіндзер bogdankindzer@ukr.net С. Нікітенко nikitenko.serhii@gmail.com С. Вишневецький serhiyvysh@ukr.net В. Бусол volodymyr1304@gmail.com І. Кукурудзяк Igor.kukurudziak@gmail.com <div><strong><em><span lang="UK">Мета: </span></em></strong><em><span lang="UK">порівняти показники <span class="rynqvb">динамічної рівноваги за методикою Star Excursion Balance Test</span> <span class="rynqvb">спортсменів, що займаються карате </span></span><span lang="EN-US">WKF</span><span class="rynqvb"><span lang="UK">, </span><span lang="UK">фехтуванням та рукопашем гопак</span></span><span lang="UK">.</span> <strong><span lang="UK">Матеріал та методи</span></strong><span lang="UK">. Дослідження проводилось на базі Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського на кафедрі фехтування, боксу та національних одноборств у період листопад-грудень 2023. У зборі експериментального матеріалу брали участь кваліфіковані одноборці чоловічої статі віком 18-22 років у кількості 31 особи, серед яких були 10 представників карате за версією WKF, 12 представників фехтування, 9 представників рукопашу гопак. Методи дослідження: аналіз літературних джерел та матеріалів з мережі Інтернет; педагогічне дослідження; вимірювання базових антропометричних показників спортсменів (зросту, маси тіла, довжини рук та ніг); вимірювання показників Star Excursion Balance Test (SEBT); методи математичної статистики. <strong>Результати:</strong>порівняння антропометричних показників каратистів, фехтувальників та представників рукопашу гопак не виявило статистично вірогідних відмінностей між ними. Разом із тим, фехтувальникам властива дещо більша довжина ніг (98,4 см) при однаковому зрості, ніж представникам рукопашу гопак (96,3 см) та карате (95,6 см). Каратисти при відносно меншому зрості (177,2 см) мають відносно довші руки (78,8 см), ніж фехтувальники (179,5 см і 75,9 см відповідно), та представники рукопашу гопак (179,4 см і 78,8 см відповідно). В середньому, найкоротші руки в даному дослідженні виявлено саме в фехтувальників. У фехтувальників виявлено вірогідно кращі (Р&lt;0,05) показники SEBT ніг, у порівнянні із аналогічними результатами представників рукопашу гопак (позиції 1, 2 лівої, та 3, 4, 5, 6, 7 обох ніг) та карате (позиції 1, 2, 4 лівої, та 5, 6, 7 обох ніг). Це можна пояснити специфікою підготовки у даному виді одноборства. Фехтувальники при відносно коротших руках демонструють однакові, а в деяких позиціях відносно кращі результати SEBT поясу верхніх кінцівок, у порівнянні з представниками карате (позиції 1, 2, 5, 6, 7, 8 – лівої, 2, 4, 7, 8 – правої) та рукопашу гопак (позиції 1, 2, 3, 4, 6, 8 – лівої, 2, 3, 4, 7 – правої). Каратисти мають незначну перевагу в показниках SEBT поясу верхніх (позиції 1, 2, 3, 4, 8 - лівої) та нижніх кінцівок (позиції 1, 2, 3, 4, 5, 6 – обох ніг), у порівнянні з результатами представників рукопашу гопак, при дещо менших антропометричних показниках. <strong>Висновки. </strong>Результати дослідження продемонстрували кращі показники SEBT у фехтувальників, у порівнянні з представниками карате версії WKF та рукопашу гопак. Особливо це спостерігається в показниках SEBT нижніх кінцівок. Даний факт пояснюється специфікою багаторічної підготовки у фехтуванні, де результат залежить саме від розвитку нижніх кінцівок атлетів. В той же час, показники SEBT верхніх кінцівок у фехтувальників не мають такого ж яскравого прояву. Каратисти мають деяку перевагу в показниках SEBT поясу верхніх та нижніх кінцівок, у порівнянні з показниками SEBT представників рукопашу гопак. З огляду на вищевказане, можна зробити висновок, що багаторічні заняття певним видом одноборства мають свій відбиток на показниках антропометрії та SEBT.</span></em></div> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 https://journals.uran.ua/martial_arts/article/view/305054 Особистість тренера у єдиноборствах: сучасний стан 2024-05-29T12:02:25+03:00 М. Латишев nlatyshev.dn@gmail.com Д. Штанагей dshtanagey@ukr.net В. Коротя vvkorotya@gmail.com Т. Совгіря tetiana.sovhiria@npp.nau.edu.ua <div><strong><em><span lang="UK">Мета: </span></em></strong><em><span lang="UK">визначити найбільш актуальні напрямки дослідження особистості тренера на основі аналізу літературних джерел. </span><strong><span lang="UK">Матеріал та методи. </span></strong><span lang="UK">У роботі використовувався метод аналізу наукової та методичної літератури. Пошук літератури здійснювався за допомогою пошукової системи Google Scholar (scholar.google.com) на двох мовах: англійська та українська. На першому етапі були знайдені всі релевантні роботи, які задовольняли запит пошуку слів і їх поєднанню: «тренер», «єдиноборства». </span><strong><span lang="UK">Результати: </span></strong><span lang="UK">в цілому аналіз вказує на важливість професійних та особистісних якостей тренера у формуванні ефективної взаємодії зі спортсменами, що сприяє розвитку їхньої мотивації та готовності до високих досягнень. Структура особистості тренера, що містить ідейно-моральні, професійні та психологічні підструктури, визначає його педагогічну спрямованість та ефективність у навчальному процесі. Роль тренера у патріотичному вихованні, особливо в контексті сучасних соціально-політичних реалій України, підкреслює актуальність такого підходу в спортивному вихованні. Ці аспекти підтримують ідею про значимість глибокого розуміння різних граней тренерської діяльності та необхідність інтеграції професійних та особистісних якостей для досягнення високих результатів у спортивній сфері. Аналіз закордонних досліджень підкреслює, що значна увага приділяється особистісним рисам тренерів, а професійні якості займають другорядне місце. Результати таких досліджень вказують на важливість психологічної впевненості, лідерських навичок та мотиваційних здібностей тренера, які впливають на сприйняття та самооцінку спортсменів щодо тренерської поведінки. Виявлено, що ефективність тренувального процесу та самоефективність спортсменів значно залежать від сприйняття тренерської діяльності, де автократична поведінка може негативно вплинути на загальну ефективність. Ці дослідження вказують на необхідність глибшого розуміння взаємозв’язків між особистісними якостями тренера та їхнім впливом на ефективність тренувань і мотивацію спортсменів, підкреслюючи значення психологічної підтримки та педагогічної компетентності у спортивній практиці.</span><strong><span lang="UK"> Висновки.</span></strong><span lang="UK"> В цілому, аналіз сучасних досліджень вказую на різні актуальні теми стосовно ролі тренера в єдиноборствах</span><span lang="UK">.</span></em></div> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 https://journals.uran.ua/martial_arts/article/view/305074 Вплив занять боксом на психоемоційний стан підлітків в умовах воєнного стану 2024-05-29T13:28:38+03:00 К. Мулик kateryna.mulyk@gmail.com О. Скалій skaliy@wp.pl О. Аносова alena.anosova84@gmail.com <div><strong><em><span lang="UK">Мета: </span></em></strong><em><span lang="UK">визначити вплив занять боксом на психоемоційний стан підлітків в умовах воєнного стану</span><span lang="UK">. </span><strong><span lang="UK">Матеріал та методи</span></strong><span lang="UK">. аналіз&nbsp; та&nbsp; узагальнення&nbsp; науково-методичної літератури; анкетування щодо виявлення мотивації підлітків до занять боксом та їх психоемоційного стану, соціально-психологічної пристосованості під час війни;методи математичної статистики. У дослідженні взяло участь 16 юнаків, <span class="y2iqfc">б</span>ез стажу занять,<span class="y2iqfc"> середній вік склав 15,8±0,7 років</span>. <span class="y2iqfc">Учасники дослідження</span> займалися боксом протягом року у спортивних клубах. Заняття відбувалися 5 разів на тиждень тривалістю по 120 хвилин. <strong>Результати:</strong> виявлено, що головними мотивами до занять боксом є соціально-моральне та соціально-емоційне задоволення від занять даним видом спорту. Проведені опитування та анкетування щодо психоемоційного стану та соціально-психологічної пристосовності підлітків під час воєнного стану, дали можливість констатувати той факт, що юнаки вже мають психологічні зміни. Встановлено, що під впливом занять боксом рівень тривожності у підлітків зменшився, також виявлено, що психоемоційні показники покращились. Так, наприкінці тренувального року всього 1 підліток з секції залишився з дуже високим рівнем тривоги, що склало 6,25 %, з явно підвищеною тривожність кількість підлітків зменшилась до 3 осіб (18,75 %). Значно збільшилась кількість підлітків, які наприкінці дослідження стали мати нормальний рівень тривожності</span></em><span lang="UK">. </span><em><span lang="UK">Встановлено, що під впливом занять боксом </span><span lang="UK">в більшій мірі відбулися позитивні зміни у формуванні психічних якостей таких як «сприйняття себе» (</span><span lang="RU">t</span><span lang="UK">=2,31; </span><span lang="RU">p</span><span lang="UK">&lt;0,05), «внутрішній» (</span><span lang="RU">t</span><span lang="UK">=2,31; </span><span lang="RU">p</span><span lang="UK">&lt;0,05) і «зовнішній локус контролю» (</span><span lang="RU">t</span><span lang="UK">=2,18; </span><span lang="RU">p</span><span lang="UK">&lt;0,05), «емоційний комфорт» (</span><span lang="RU">t</span><span lang="UK">=2,40; </span><span lang="RU">p</span><span lang="UK">&lt;0,05) і «дискомфорт» (</span><span lang="RU">t</span><span lang="UK">=2,33; </span><span lang="RU">p</span><span lang="UK">&lt;0,05) та «втеча від рішення проблем» (</span><span lang="RU">t</span><span lang="UK">=2,42; </span><span lang="RU">p</span><span lang="UK">&lt;0,05). </span></em><em><span lang="UK">Дані результати свідчать про те, що тренувальні заняття з боксу позитивно вплинули на рівень психоемоційного стану підлітків. <strong>Висновки</strong>. Встановлено, що заняття боксом позитивно впливають на психоемоційний стан підлітків, це в свою чергу дає підстави стверджувати, що заняття руховою активністю дійсно мають вагоме значення для психічного здоров’я підлітків, які є найбільш чутливими до наслідків військового стану.</span></em></div> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 https://journals.uran.ua/martial_arts/article/view/305082 Особливості змагальної діяльності на континентальних чемпіонатах 2023 року з греко-римської боротьби 2024-05-29T13:54:27+03:00 Є. Пилипенко yevhenpylypenko82@gmail.com <div><strong><em><span lang="UK">Мета: </span></em></strong><em><span lang="UK">визначити особливості змагальної діяльності на континентальних чемпіонатах 2023 року з греко-римської боротьби.<strong> Матеріал та методи. </strong>Для вирішення завдань дослідження використовувався аналіз науково-методичної літератури, аналіз протоколів і відеозаписів змагальної діяльності; експертне оцінювання; методи математичної статистики. Проведено аналіз 105 сутичок на континентальних чемпіонатах 2023 року: чемпіонат Азії (n=30 сутичок), чемпіонат Європи (n=30 сутичок), Пан Американській чемпіонат (n=24 сутички), чемпіонат Африки (n=21 сутичка). Всього в досліджені взяло участь 210 борців (переможці та ті, що програли), учасники фінальних сутичок (боротьба за перші та треті місця). В змагальній діяльності оцінювали наступні показники: тривалість сутичок (час сутички); всі техніко-тактичні дії, що проводяться борцями у сутичках (кількість разів); кількість нестандартних ситуацій в стійці та партері (пасиви, порушення правил, челленжи); результативність техніки у стійці та партері (оцінювалося в балах: 1 бал, 2 бали, 4 бали, 5 балів). <strong>Результати: </strong>аналіз сутичок дозволив встановити, що на більшості континентальних чемпіонатах спортсмени більше проводили техніко-тактичних дій (ТТД) у стійці, ніж у партері: чемпіонат Європи (стійка – 57,7 %; партер – 42,3 %); чемпіонат Азії (стійка – 59,8 %; партер – 40,2 %); чемпіонат Африки (стійка – 52,5 %; партер – 47,5 %). На Пан Американському чемпіонаті спортсмени більше проводили ТТД у партері, ніж у стійці (стійка – 31,8 %; партер – 68,2 %). Найбільша середня кількість нестандартних ситуацій в сутички спостерігається на чемпіонаті Європи (1,83 нестандартна ситуація за сутичку), потім на чемпіонаті Азії (1,80 нестандартна ситуація за сутичку), далі на Пан Американському чемпіонаті (0,92 нестандартна ситуація за сутичку) та чемпіонаті Африки (0,76 нестандартна ситуація за сутичку). Найбільша середня результативність в сутички спостерігається на чемпіонаті Азії (7,40 балів за сутичку), потім на чемпіонаті Європи (6,83 бали), далі на чемпіонаті Африки (4,76 балів) та на Пан Американському чемпіонаті (4,50 балів).<strong> Висновки. </strong>Проведено аналіз змагальної діяльності на континентальних чемпіонатах 2023 року з греко-римської боротьби. Результати дослідження указують на особливості кожного чемпіонату: різне співвідношення проведених техніко-тактичних дій в стійки та партері; різниця в середній кількості нестандартних ситуацій та результативності в сутички. Отримані результати дозволять надати рекомендації щодо зміни правил змагань та підвищення видовищності греко-римської боротьби.</span></em></div> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 https://journals.uran.ua/martial_arts/article/view/305089 Новітні можливості оцінки простої зорово-моторної реакції з використанням сучасних мобільних технологій 2024-05-29T14:25:31+03:00 В. Романенко slavaromash@gmail.com Н. Цигановська ncyganovskaa@gmail.com <div><strong><em><span lang="UK">Мета: </span></em></strong><em><span lang="UK">дослідити новітні можливості оцінки простої зорово-моторної реакції з використанням сучасних мобільних технологій</span><span lang="UK">. </span><strong><span lang="UK">Матеріал та методи</span></strong><span lang="UK">. Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; психофізіологічні вимірювання; математико-статичні методи з використанням ліцензійних програм RStudio та Numbers. Дослідження проведено в декілька етапів. На першому етапі дослідження приймали участь 135 студентів Харківської державної академії фізичної культури та Харківської державної академії культури різних спеціалізацій, віком 18-23 років: єдиноборства (n=45); спортивні ігри (n=28); спортивна, художня гімнастика (n=22); танці, хореографія (n=40). На другому етапі дослідження представлено результати вимірювань понад 200 респондентів, різного віку, різної статті, користувачів застосунку «Reaction Visual &amp; Acoustical» на платформі iOS, ті що надали свої результати в «Game Center». <strong>Результати:</strong> на першому етапі дослідження згідно результатів вимірювань отримана інформація щодо особливостей прояву простої зорово-моторної реакції студентів різних спеціалізацій. Зазначено, що на рівень прояву реакції впливає рівень спортивної кваліфікації спортсменів. Так, найменші зміни за межами верхнього та нижнього квартилів можна побачити в групі єдиноборців. Саме в цієї групі було більше студентів, які мали вищу спортивну кваліфікацію. Найбільші зміни за межами верхнього та нижнього квартилів спостерігаються в групі спортивних ігор, що свідчить про наявність в цієї групі спортсменів різного рівня кваліфікації. На другому етапі дослідження згідно результатів порівняльного аналізу визначено, що між показниками вимірювань користувачів сервісу «Game Center» та показниками студентів різних спеціалізацій немає статистично значимих відмінностей (</span><span class="a"><span lang="UK">p&gt;0,05</span></span><span lang="UK">). Порівняння результатів вимірювань в досліджуваних групах свідчить, що час простої зорово-моторної реакції єдиноборців статистично менше (p&lt;0,05) ніж час реакції представників інших спеціалізацій та користувачів «Game Center». </span><strong><span lang="UK">Висновки. </span></strong><span lang="UK">Сучасні комп'ютерні технології дозволяють підвищити точність та швидкість отримання результатів різноманітних вимірювань, заощадити час на обробку результатів, оперативно формулювати висновки та приймати відповідні рішення. Результати, які були отримані в ході дослідження свідчать, що на рівень прояву реакції впливає рівень спортивної кваліфікації спортсменів. Так, визначено, що єдиноборці, з вищою спортивною кваліфікацією, які пройшли відповідні етапи відбору мають більш розвинуті психофізіологічні можливості щодо прояву різних видів реакцій. Згідно результатів порівняльного аналізу можна стверджувати, що між показниками вимірювань простої зорово-моторної реакції користувачів сервісу «Game Center» та показниками студентів різних спеціалізацій немає статистично значимих відмінностей (</span><span class="a"><span lang="UK">p&gt;0,05</span></span><span lang="UK">).</span></em></div> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 https://journals.uran.ua/martial_arts/article/view/305112 Результати виступів українських представників єдиноборств на Олімпійських іграх 2024-05-29T18:46:36+03:00 Ю. Тропін tyn.82@ukr.net В. Перевозник vperevoznik60@gmail.com В. Голоха vgolokha@gmail.com С. Бочкарев bockarevsergij@gmail.com В. Катихін vova048@gmail.com <p><strong><em>Мета: </em></strong><em>визначити результати виступів українських представників єдиноборств на Олімпійських іграх. <strong>Матеріал та методи. </strong>Для вирішення завдань дослідження використовувався аналіз науково-методичної літератури, протоколів і відеозаписів змагань українських спортсменів в різних видах єдиноборств (греко-римська боротьба, вільна боротьба, дзюдо, тхеквондо, бокс, карате, фехтування) на Олімпійських іграх 1996 року (Атланта, США), 2000 року (Сідней, Австралія), 2004 року (Афіни, Греція), 2008 року (Пекін, Китай), 2012 року (Лондон, Великобританія), 2016 року (Ріо-де-Жанейро, Бразилія), 2021 року (Токіо, Японія). <strong>Результати:</strong>аналіз науково-методичної літератури показав, що взаємодія між тренувальними стратегіями, підходами до психологічної підготовки та соціокультурними аспектами спортивного середовища є важливими факторами успіху або невдачами на Олімпійських іграх. Вивчення цих аспектів може розкрити секрети видатних досягнень деяких спортсменів і допомогти зрозуміти причини відмінностей у їх результатах. Виявлено, що в 1996 році Україна вперше прийняла участь в літніх Олімпійських іграх, як незалежна команда. Спортсмени-єдиноборці приймають активну участь на кожніх Олімпійських іграх (ОІ) та приносять медалі в скарбничку збірної команди Украйни. Найбільша кількість медалей єдиноборцями було виграно на ОІ-2012 – 10 медалей (52,6 % від всіх медалей), далі на ОІ-2021 – 9 (47,4 %), ОІ-2008 – 9 (37,5 %), ОІ-2000 – 8 (34,8</em><em>&nbsp;</em><em>%), ОІ-2016 – 3 (27,3 %), ОІ-2004 – 4 (18,2 %). Визначено, що найбільша кількість спортсменів-єдиноборців, які прийняли участь на іграх Олімпіад в складі збірної команди України з 1996 року по 2021 рік було в фехтованні – 63, потім в вільній боротьбі – 61, в дзюдо – 51, в боксі – 48, в греко-римській боротьбі – 38, в карате та в тхеквондо – по 3 спортсмена. <strong>Висновки. </strong>Встановлено, що українські спортсмени під час незалежності України прийняли участь у 7 Олімпійських іграх. За цей час спортсменами-єдиноборцями було завойовано 49 медалей (10 золотих, 14 срібних, 25 бронзових), це становить 34,8 % від всіх медалей, які отримали українські спортсмени. В олімпійській програмі були представлені такі види єдиноборств: греко-римська боротьба, вільна боротьба, дзюдо, бокс, карате, тхеквондо, фехтування. Всього українські спортсмени-єдиноборці з 1996 року по 2021 рік прийняли участь на Олімпійських іграх 267 разів. </em></p> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 https://journals.uran.ua/martial_arts/article/view/305118 Вплив занять єдиноборствами на формування особистості здобувачів вищої освіти 2024-05-29T19:13:53+03:00 Чень Дундун chen_dongdong@ukr.net А. Бондар anastasiabond1@ukr.net Лю Шаоин liu_shaoying@ukr.net <div><strong><em><span lang="UK">Мета: </span></em></strong><em><span lang="UK">визначити роль єдиноборств у процесі формування гармонійної особистості здобувачів вищої освіти в Китайської Народної Республіки та України</span><span lang="UK">. </span><strong><span lang="UK">Матеріал та методи</span></strong><span lang="UK">. У ході дослідження використовувалися теоретичні та емпіричні методи досліджень: аналіз науково-методичної літератури та джерел інтернету, аналіз нормативно-правових документів; порівняльний аналіз; методика ціннісних орієнтацій М.&nbsp;Рокича; соціологічне опитування (анкетування); методи математичної статистики. <strong>Результати:</strong> у ході дослідження розглянуто особливості застосування єдиноборств у закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки та України, проведено соціологічне опитування здобувачів вищої освіти обох країн стосовно їх ставлення до занять різними видами єдиноборств, проведено порівняльний аналіз ціннісних орієнтацій здобувачів освіти, які формуються під впливом занять єдиноборствами. З’ясувалося, що в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки єдиноборства, бойові мистецтва введено як обов’язковий предмет до Державної Програми фізичного виховання, а в українських закладах вищої освіти окремі види єдиноборств вводяться в навчальний процес за рішенням керівництва. Опитування показало, що здобувачі вищої освіти обох країн вважають єдиноборства популярними видами спорту і займаються цими видами спорту для гармонійного розвитку і збереження здоров’я. Окремі термінальні та інструментальні цінності у здобувачів вищої освіти Китаю та України дещо відрізняються, загальні ціннісні орієнтації та життєві принципи у здобувачів освіти, які займаються єдиноборствами схожі. <strong>Висновки.</strong> Заняття єдиноборствами позитивно впливають на гармонійний розвиток здобувачів вищої освіти. Під впливом тренувань підвищується рівень фізичного розвитку, формується система цінностей, що спрямована на особисте зростання та життєву мудрість. Здобувачі вищої освіти, які займаються єдиноборствами, дбають про власне здоров’я та формування особистості. Для них пріоритетними є вихованість, відповідальність, тверда воля та дружба, які свідчать про прагнення до фізичного, інтелектуального та морально-етичного росту. Результати дослідження дозволяють рекомендувати заняття єдиноборствами в закладах вищої освіти з метою покращення фізичного стану або досягнення високих спортивних результатів.</span></em></div> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 https://journals.uran.ua/martial_arts/article/view/305122 Аналіз виступів кваліфікованих борців греко-римського стилю на чемпіонаті України 2023 року 2024-05-29T19:37:44+03:00 Ян Хаоцзінь yanghaojin069@gmail.com Л. Коробейникова korlesia.66@gmail.com <div><strong><em><span lang="UK">Мета: </span></em></strong><em><span lang="UK">провести аналіз виступів борців на чемпіонаті України 2023 року з греко-римської боротьби серед юніорів (</span><span lang="EN-US">U</span><span lang="UK">20). </span><strong><span lang="UK">Матеріал та методи.</span></strong><span lang="UK"> Було проаналізовано сутички Чемпіонату України 2023 року серед юніорів (U20) з греко-римської боротьби. Для аналізу відібрано всі сутички чверть-фіналів, пів-фіналів та фіналів у всіх вагових категоріях. Аналіз реалізовано за рахунок опрацювання протоколів змагань. Розглянуто наступні показники змагальної діяльності: кількість набраних балів за сутички/за хвилину; тривалість сутички. За допомогою методів математичної статистики розраховано середні значення, стандартне відхилення та значення критерію Стьюдента. </span><strong><span lang="UK">Результати: </span></strong><span lang="UK">середні бали складаються наступним чином: для всіх борців – 4,3</span>±1,9<span lang="UK"> балів, для борців, які перемогли – 7,2</span>±2,7 <span lang="UK">балів, та для борців, які програли – 1,4</span>±0,8<span lang="UK"> балів. Згідно з даними, середня кількість балів за хвилину складає: для всіх борців – 1,2</span>±0,7<span lang="UK"> балів, для борців, які виграли – 1,9</span>±1,0 <span lang="UK">&nbsp;балів, та для борців, які програли – 0,4</span></em>±<em>0,</em><em><span lang="UK">1 балів. Окрім того, майже дві третини поєдинків (65,6 %) закінчилися достроково, що вказує на високу конкурентоспроможність та рішучість борців в досягненні перемоги. Аналіз показав, що в майже половині усіх поєдинків (46,7 %) один з борців не набрав жодного балу, що підтверджує домінування деяких спортсменів над іншими та висвітлює значення технічної та тактичної підготовки. Для сутичок чверть-фіналу та пів-фіналу середня кількість балів для всіх борців становить 4,3±2,0 балів; для борців, які виграли – 7,4±2,7 балів; та для борців, які програли – 1,2±0,8 балів. У фінальних сутичках ці показники змінюються: для всіх борців – 4,4±2,1 балів; для переможців – 7,0±2,4 балів; а для тих, хто програв – 1,8±1,1 балів. Середня тривалість сутички в цілому становила 3 хвилини 45 секунд, при цьому фіналісти змагалися в середньому 4 хвилини 15 секунд, що на 30 секунд довше, ніж у інших спортсменів. <strong>Висновки. </strong>Виявлено закономірності в показниках набраних балів борцями за сутичку і за хвилину, залежно від результату поєдинку та етапу змагань. Значна різниця між показниками переможців та борців, які програли, є яскравим індикатором того, що для досягнення успіху в спортивній боротьбі критично важливими є здатність ефективно застосовувати техніко-тактичний арсенал в умовах змагальної боротьби.</span></em></div> 2024-06-01T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024