НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Михайло Михайлович Селінний ЧДІЕУ, Ukraine

Ключові слова:

біоекономіка, біоресурси, біоенергія, продовольча безпека

Анотація

У статті розглянуто складові формування біоекономіки, яка базується на використанні відновлювальних біоресурсів для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки держави.

Біографія автора

Михайло Михайлович Селінний, ЧДІЕУ

кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри природокористування та техногенної безпеки ЧДІЕУ

Посилання

Волівач В. О. Формування системи біоекономіки України [Електронний ресурс]/ В. О. Волівач, М. В. Козловська, О. І. Кравченко.- Режим доступу: http://www.researchclub.com.ua/jornal/154.

Джонсон С. Энергия прогресса /С. Джонсон, Д. Майерс; пер. с англ. Т. Цементович. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2008. – 928 с.

Зеліско І. М. Біоенергетичні аспекти агропромислового виробництва [Електронний ресурс] / І. М.Зеліско. – Режим до-ступу: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/537.pdf.

Євросоюз затвердив новустратегію -перехіддобіоекономіки і відмовувіднафти [Електронний ресурс].- Режим до-ступу: http://vkurse.ua/ua/economics/perekhod-na-bioekonomiku-i-otkaz-ot-nefti.html.

Калетник Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні: монографія /Г. М. Калетник. - К.:Аграрна наука, 2008. – 464 с.

Македон Г. М. Биоэкономика как одна из основ устойчивого общества [Електронний ресурс] / Г. М. Македон, Н. П. Талавиря.- Режим доступу: www.vgsa.ru/nir/ivgsa/29/file/0/3566/PROPERTY_53/8157/?.

Маркс К. Сочинения[Електронний ресурс] / К. Маркс, Ф. Енгельс. – [2-е изд.]. - Т.23. - Режим доступу: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MARKS_Karl,_ENGEL%27S_Fridrih/

Талавиря М.П. Наукові засади розвитку біоекономіки [Електронний ресурс] /М.П. Талавиря, О.М. Талавиря.- Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/52.pdf.

EU Resource Efficiency Perspectives in a Global Context [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/pdf/res_efficiency_perspectives.pdf.

Haq Z. Biomass for Electricity Generation / Z.Haq [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://www.eia.gov/oiaf/analysispaper/biomass/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством