ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Володимир Федорович Савченко ЧДІЕУ, Ukraine

Ключові слова:

інновації, інвестиції, держава, закони, політика, бюджетні кошти, економіка, зростання, регулювання

Анотація

У статті надано теоретичні основи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку, охарактеризовано важливість даної проблеми для економічного зростання, визначено закономірності переміщення капіталів у світовому просторі. Проаналізовано ситуацію та проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні. Запропоновано шляхи переходу на інноваційну економіку та фінансові складові розвитку.

Біографія автора

Володимир Федорович Савченко, ЧДІЕУ

доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії, заслужений економіст України

Посилання

Кирилюк Ю. В. Державне регулювання економіки: опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання напрямків підготовки «Економіка та підприємництво» та«Менеджмент і адміністрування» / Ю. В. Кирилюк, В. Ф. Савченко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. – 140 с.

Стойка В. О. Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 8.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / В. О. Стойка. – Чернігів, 2011. – 20 с.

Грущинська Н. М. Особливості перехідних економік та їхній вплив на сучасні глобалізаційні процеси / Н. М. Грущинська// Актуальні проблеми економіки. – №3. – 2009. – С. 3-8.

Пасічна О. Ю. Структурний підхід до формування зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах глобалізації / О. Ю. Пасічна// Актуальні проблеми економіки. – №3. – 2009. – С. 17-27.

Архангельський Ю. Про ефективність приватизації в Україні / Ю. Архангельський, О. Родзієвський // Економіка України. – 2008. – №9 – С. 86-91.

Статистичний щорічник України за2012 рік / Державна служба статистики України. – К.: Держаналітінформ, 2013. – 545 с.

Даниленко А. А. Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євро-союзу на Схід) / А. А. Даниленко // Фінанси України. – 2008. – №1 – С. 127-137.

Данілов О. Д. Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні/ О. Д. Данілов, А. М. Вдовиченко // Фінанси України. – 2008. – №5. – С.115-123.

Дорошенко І. Криза на ринках фінансового капіталу / І. Дорошенко // Економіка України. – 2003. – №10. – С.41-53.

Шевчук В. Я. Основи інвестиційної діяльності / В. Я. Шевчук, П. С. Рогожин. – К. : Генеза, 1997. – 384 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інновації