СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТИТУТИВНО-КЛЮЧОВИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ, НАРОЩЕННЯ ТА ПОВНОГО ОСВОЄННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор(и)

  • Людмила Степанівна Ладонько ЧДІЕУ, Ukraine

Ключові слова:

конститутивно-ключові чинники, інноваційний потенціал, виробничо-економічна система

Анотація

У статті розглянуто різні підходи до виділення факторів впливу на формування інноваційного потенціалу. Систематизовано та описано основні чинники формування, нарощення, розповсюдження, поширення і використання інноваційного потенціалу виробничо-економічних систем, узагальнена формалізація яких дозволяє ідентифікувати об’єктивні виміри результативності управління ним на етапі сучасного поступу України у єдине поле про-відних держав світу.

Біографія автора

Людмила Степанівна Ладонько, ЧДІЕУ

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Архангельский В. Н. Управление научно-техническим прогрессом в машиностроении/ В. Н. Архангельский, Л. Е. Зиновьев. – М. : Книжный мир, 1983. – 120 с.

Данько М. Інноваційний потенціал у промисловості України/ М. Данько // Економіст. - 2007. - №10. - С. 23–34.

Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент: [учеб. пособ.] / И. Т. Балабанов. – СПб. : Питер, 2000. – 340 с.

Кокурин Д. И. Инновационная деятельность/ И. Д. Кокурин. – М. : Экзамен, 2001. – 575 с.

Масалов А. Л. Инновационный тип развития/ А. Л. Масалов// Журнал для акционеров. - 1999. - №9. - С. 12.

Мартюшева Л. Інноваційний потенціал підприємства як об’єкт економічного дослідження / Л. Мартюшева, В. Калишенко // Фінанси України. – 2002. – №10. – С. 61– 66.

Джаин И. О. Оценка трудового потенциала: [монография] / И. О. Джаин. – Сумы: Университетская книга, 2002. – 250 с.

Савчук А. В. Теоретические основы анализа инновационных процессов в промышленности: [монография] / А. В. Савчук. - Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, 2003. – 448 с.

Микитенко В. В. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія / [В. В. Микитенко, Ю. В. Кіндзерский, М. М. Якубовський та ін.]; за ред. к.е.н. Ю. В. Кіндзерского. – К. : Нічлава, 2009. – 928 с.

Про інноваційну діяльність: Закон України від04.07.2002 №40-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 36. - Ст. 266.

Макарова Е. С. Классификация факторов инновационного потенциала региона [Електронний ресурс] / Е. С. Макарова // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – Режим доступу: http://ekonomika.snauka.ru/2012/01/319

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інновації