УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Автор(и)

  • Світлана Василівна Онишко Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Ukraine

Ключові слова:

активи, соціально-економічний розвиток, фінансовий ринок

Анотація

Стаття присвячена проблемі управління фінансовими активами на фінансовому ринку України та його окремих сегментах. Окрема увага приділена управлінню активами страхових компаній, зважаючи на їхню роль у соціально-економічному розвитку та, у зв’язку з цим, особливу взаємозалежність між управлінням активами та забезпеченням фінансової надійності страховиків, здатних задовольняти потреби в надійному страховому захисті.

Біографія автора

Світлана Василівна Онишко, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

доктор економічних наук, професор кафедри фінансових ринків

Посилання

Волощенко Л. М. Фінансовий ринок: навчально-методичний посібник/ О. С. Поважний, Л. М. Волощенко, О. О. Фломіна. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – 189 с.

Науменко В. Введение в систему национальных счетов / В. Науменко. - М. : Высшая школа, 1995. – 110 с.

Cтатистичні матеріали Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/

Про затвердження Концепції запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами: Розпорядження № 585 від15.07.2010 р. [Електронний ресурс] / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN56870.html

Markowstz H. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments / H. Markowstz. – New-York : John Wiley and Sons, 1959. – 129 p.

Рудак С. М. Оцінка ефективності діяльності компаній з управління активами/ С. М. Рудак// Управління розвитком ринків фінансових послуг: [монографія]/ [за ред. Н. М. Внукової]. - Х. : АдвА, 2009. – С. 89–95.

Ткаченко Н. В. Необхідність застосування методів управління активами страхових компаній/ Н. В. Ткаченко// Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: Міжнародна науково-практична конференції, (м. Харків, 22 листопада). – Харків, 2013. – С. 406–408.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фінанси. Банківська справа.