ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Кіра Олександрівна Басенко ЧДІЕУ, Ukraine

Ключові слова:

будівельна галузь, інвестиційна політика, домінанти інвестиційної політики, соціально-економічний розвиток

Анотація

Визначено та обґрунтовано основні домінанти реалізації інвестиційної політики в контексті забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку будівельної галузі України, які підпорядковуються зазначеній меті – активізації стійкого соціально-економічного розвитку будівельної галузі шляхом реалізації стратегічних завдань розвитку, а саме: збільшення обсягу готової будівельної продукції шляхом розморожування незавершених об’єктів будівництва; активізації інвестиційно-будівельних процесів у житловому будівництві; розвитку державно-приватного партнерства; підвищення привабливості галузі шляхом забезпечення ефективного використання інвестиційного потенціалу будівельної галузі України.

Біографія автора

Кіра Олександрівна Басенко, ЧДІЕУ

аспірант кафедри економічної теорії

Посилання

Экономика строительства: уч. пособие для студ. высших уч. заведений/ [Бузырев В. В., Суворова А. П., Федосеев И. В., Чепаченко Н. В.]. – [3-е изд.]. - М. : Академия, 2010. – 336 с.

Горчаківська Г. В. Інвестиції як складова ефективної діяльності підприємств будівельного комплексу/ Г. В. Горчаківська// Економіка будівництва і міського господарства. - 2010. - Т. 5, №3. - С. 147-151.

Гусаков В. М. Стан підприємництва та напрями його подальшого розвитку на основі науково-технічного прогресу в будівельному комплексі України/ В. М. Гусаков, В. Г. Федоренко// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2007. - №1.

Офіційний сайт Державного управління статистики в Україні[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Микитюк П. П. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств: монографія/ П. П. Микитюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 304 с.

Марчук Т. С. Системний підхід до визначення конкурентоздатності будівельної організації/ Т. С. Марчук/ Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – 2010. - Вип. 4. – С. 130-133.

Нешитой А. С. Инвестиции: учебник/ А. С. Нешитой. – [5-е изд., перераб. и испр.]. – М. : Дашков и Кº, 2007. – 372 с.

Пріб К. А. Інвестування: навч. посіб. для дистанційного навчання/ За наук. ред. М. Ю. Коденської. – К. : Університет«Україна», 2007. – 259 с.

Пінчук Ю. Б. Прийняття рішення щодо інвестування в об’єкти житлового будівництва через механізм ФФБ/ Ю. Б. Пінчук// Будівельне виробництво. – 2013. – №19. – C. 72–77.

Колодій Ю. С. Основні напрямки сприяння розвитку промислового будівництва у моделі індикативного управління будівельною галуззю/ Ю. С. Колодій// Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 13. - С. 300-305.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством