ЕКОНОМІКОБЕЗПЕКОЗНАВСТВО ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ ДО ЗАГРОЗ

Автор(и)

  • Вікторія Геннадіївна Маргасова ЧНТУ, Україна
  • Тетяна Вікторівна Клименко ЧНТУ, Україна

Ключові слова:

безпека, стійкість економіки, економічна безпека, економікобезпекознавство, загрози, мережевий соціально-економічний простір

Анотація

У статті розглянуто інтегрований науковий напрям «економікобезпекознавства», розкрито її сутність, визначено завдання, досліджено мережевий соціально-економічний простір як взаємодію елементів системи забезпечення стійкості економіки до загроз. Охарактеризовані етапи моделі функціональних залежностей множини елементів системи забезпечення стійкості економіки, побудована архітектурна модель економіки безпекознавства як фактора оптимізації мережевої взаємодії її елементів.

Біографії авторів

Вікторія Геннадіївна Маргасова, ЧНТУ

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ Чернігівського національного технологічного університету

Тетяна Вікторівна Клименко, ЧНТУ

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічного аналізу і аудиту Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Данилишин Б.М. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України: монографія: у2-х т. / Б.М. Данилишин, В.В. Микитенко. – К.: Нічлава, 2008. - Т.1. – 2008. – 336 с.

Економічна безпека держави: збірник нормативно-правових актів України/ [Ковальчук Т. Т., Варналій З.С., Фещенко В.В., Сидорчук О.В.] – К.: Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, 2001. – 106 с.

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія/ [Шевченко Л.С., Гриценко О.А., Макуха С.М. та ін].; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.

Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення/ М.М. Єрмошенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 309 с.

Ліпкан В.А. Національна безпека України: навчальний посібник/ В.А. Ліпкан. – К. : Кондор, 2006. – 552 с.

Могилевский В.Д. Методология систем/ В.Д. Могилевский. – М. : Экономика, 1999. – 255 с.

Экономическая и национальная безопасность: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Национальная эконо-мика» и др. экон. спец. / под ред. Е.А. Олейникова; РЭА им. Г.В. Плеханова;. – М. : Экзамен, 2004. – 766 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством