ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ В КРАЇНІ

Автор(и)

  • Ольга Іванівна Гарафонова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна https://orcid.org/0000-0002-4740-7057
  • Роман Васильович Янковий Київський національний університет технологій та дизайну, Україна https://orcid.org/0000-0001-6609-1951

Ключові слова:

криза, антикризове управління, інноваційні методи, матриці антикризового управління

Анотація

У статті розглянуто підходи щодо антикризового управління, обґрунтовано методи антикризового управління, визначено особливості здійснення антикризового управління на прикладі вітчизняних підприємств.

Біографії авторів

Ольга Іванівна Гарафонова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Роман Васильович Янковий, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту сфери послуг Київського національного університету технологій та дизайну

Посилання

Ткаченко І.П. Узагальнення досвіду розробки та використання системи антикризового менеджменту на підприємстві/ І.П. Ткаченко, О.Д. Удовиченко, М.А. Миндря// Інвестиції: практика і досвід. – 2013. – №9. – С. 129.

Гайворонська Ю.Є. Методичні основи функціонування механізму антикризового управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємства-ми» / Є.Ю. Гайворонська. - К. : Національний транспортний університет, 2006. - 19 с.

Кривов’язюк І.В. Інноваційний підхід до вибору стратегії антикризового управління підприємством/ І.В. Кривов'язюк// Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - 2013. - №11. - С. 77-84.

Воронкова Т.Є. Дослідження ринкових можливостей підприємства з позиції антикризового управління/ Т.Є. Воронкова, Т.В. Гавриленко, К.М. Жук// Науково-технічна інформація. – 2012. – №3. – С. 14-18.

Гринько Т. Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві/ Т. Гринько// Економіст. - 2013. - №8. - С. 51-53.

Шапуров О.О. Формування концепції антикризового управління на основні взаємодії системи латентних процесів та системи діагностики явних загроз/ О.О. Шапуров// Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №23. - С. 35-40.

Травянко О. Особливості розвитку малих форм господарювання на регіональному рівні/ Травянко// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – №2. – С. 275–279.

Піскунова О. Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств/ О. Піскунова// Фінанси України. – 2009. – №8. – С. 119–129.

Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Скібіцький; Національний авіаційний університет. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.

Ткаченко А.М. Антикризове управління як одне з напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства/ А.М. Ткаченко, C.B. Телін// Економічний вісник Донбасу. – 2010. – №3. – С. 122-124.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник/ за ред. І.В. Калачової. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держстату України, 2014. – 314 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інновації