ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІКА ЯК ДОМІНАНТА РОЗБУДОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

постіндустріальне суспільство, інноваційно-орієнтована економіка, імператив, домінанта, гуманізація

Анотація

У статті проаналізовано генезис становлення наукової постіндустріальної парадигми і виділені її основні імперативи. Розкрито сутність інноваційно-орієнтованої економіки.

Біографія автора

Наталія Валеріївна Ткаленко, ЧНТУ

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования/ Д. Белл; [пер. с англ.]. - М.: Academia, 1999. – 784 с.

Моисеев Н.Н. Расставание с простотой/ Н.Н. Моисеев. -М.: Аграф, 1999. – 472 с.

Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки/ В.И. Вернадский// АН СССР. Комис. по разраб. науч. наследия акад. В.И. Вернадского. Институт истории естествознания и техники. Архив/ сост. Бастракова М.С., Мочалов

И. И., Неаполитанская В. С., Филиппова Н.В., Шаховская А.Д.; общ. ред. и вступ. ст. Микулинского С.Р. - [2-е изд.]. - М. : Наука, 1988. – 334 с.

Демьохін В.А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності/ В.А. Демьохін// Економіка і прогнозування. - 2005. - №2. - С. 37-44.

Дубовиков М.М. Проблеми формування науково-технологічного та інноваційного потенціалу України/ М.М. Дубовиков, О.В. Величко// Економічний вісник Донбасу. - 2011. - №3(5). - С. 158-163.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики/ Д. Норт.; [пер. с англ. А.Н. Нестеренко]. - М. : Фонд экономической книги«Начала», 1997. – 180 с.

Сорокин Питирим А. Главные тенденции нашего времени/ Питирим А. Сорокин. - М. : Наука, 1997. – 350 с.

Тоффлер Э. Третья волна/ Э. Тоффлер. - М. : АСТ, 2010. - 784 с.

Яковец Ю.В. Ускорение научно-технологического прогресса: теория и экономический механизм/ Ю.В. Яковец. – М. : Экономика, 1988. – 333 с.

Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХІ века / Ю.В. Яковец. – М. : Экономика, 2004. - 444 с.

Kuznets S. Secular Movements in Productions and Prices / S. Kuznets. - New York : Houghton Mifilin Company,1930. - 536 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інновації