СВІТОВИЙ РИНОК ІРО: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ

Автор(и)

  • Василь Миколайович Левківський Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3263-9031

Ключові слова:

первинне публічне розміщення, світовий ринок ІРО, фондова біржа

Анотація

У статті аналізується сучасний стан світового ринку первинних публічних розміщень (IPO) як одного з найбільш ефективних способів залучення інвестицій. Розкрито регіональну та галузеву структуру світового ринку ІРО. Виокремлено найбільші ІРО-угоди за останні роки. З’ясовано основні тенденції функціонування ринку ІРО.

Біографія автора

Василь Миколайович Левківський, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

докторекономічних наук, професор, зав. кафедри економіки і менеджменту Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

Посилання

Грабовська Є.В. Досвід виходу українських компаній на ринок ІРО/ Є.В. Грабовська// Магістеріум. Випуск56. Економічні студії. – 2004. – С. 51-55.

Диба О. Тенденції та еволюція ІРО в умовах глобалізації/ О. Диба// Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 87-92.

Майорова Т.В. ІРО як форма залучення інвестиційного капіталу/ Т.В. Майорова// Фінанси України. – 2010. – №6. – С. 80-88.

Міжнародні фінанси: підручник/ [О. І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.]; за ред. О.І. Рогача. – К. : Либідь, 2003. – 784 с.

Рогач О.І. Світовий та регіональні ринки ІРО: сучасний стан і перспективи розвитку/ О.І. Рогач, Т.В. Кутовий// Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2013. – Т.18. – Вип. 2. – C. 225-232.

Школьник І.О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи: монографія/ І.О. Школьник. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 98 с.

Global IPO Center of Excellence Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/ipocenter/#exhibits/ipo-lobby2

Global IPO Trends Report 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ey.com/GL/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Global-IPO-trends-2011

EY Global IPO Trends, Q4 2013 – Ernst&Young [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_IPO_Trends_Q4_2013/$FILE/EY-Global-IPO-Trends-Q4-2013. pdf

EY Global IPO Trends, Q4 2014 – Ernst&Young [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gcase.files.wordpress.com/2014/07/ey-pdf-global-ipo-trends-2014-q2.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фінанси. Банківська справа.